Gỗ Thông Mỹ mặt rộng 25cm x dày 3cm x dài 140cm

KT Ảnh: 1400mm x 250mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067