Gỗ thông mặt rộng 20cm x dày 2cm + cắt theo yêu cầu

KT Ảnh: 2400mm x 200mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Zalo 0933 777 615 Quỳnh Như – Phú 0966 127 067