Gỗ thông 2cm x 6cm + cắt theo kích thước yêu cầu

KT Ảnh: 2400mm x 60mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Zalo 0933 777 615 Quỳnh Như  – Phú 0966 127 067