Gỗ thông trắng 25mm x mặt rộng 250mm x dài 4800mm

KT Ảnh: 4800mm x 250mm x 25mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067