Phôi gỗ thông theo yêu cầu 3000mm x 140mm x 30mm

3m x 14cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067