Gỗ thông mới 9 vuông ( vuông 9cm ) nhập khẩu canada

4m x 90mm x 90mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067