Xem tất cả 78 kết quả

– Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo quy cách yêu cầu.
– Chuyên cung cấp phôi gỗ theo yêu cầu khách hàng. – Liên hệ: Liên hệ: Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067
– Mail: gothongre@gmail.com

1300mm x 100mm x 15mm

09.7171.1868 - 0913.749.525

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 45mm x 45mm 

24.500đ/m

09.7171.1868

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 3cm x 10cm 

Liên hệ

09.7171.1868 - 0913.749.525

Gỗ xẻ 6cm x 1cm 

Liên hệ

09.7171.1868

Gỗ xẻ 3m x 100mm x 33mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 6cm 

66.000đ/thanh

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 3cm 

33.000đ/thanh

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 2cm x 2cm 

5.500đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 3cm x 2cm 

7.500đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

1600mm x 90mm x 15mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 9 phân x 1,5 phân

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 30mm x 30mm

11.000đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 2 phân x 4 phân

11.000đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

2000mm x 100mm x 33mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

1m05 x 9cm x 1,5cm

Bán lẻ 23.500đ/thanh

09.7171.1868

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Độ dài từ 1m - 3m x 4,5cm x 4,5cm

Bán lẻ 24.000đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

Độ dài từ 1m - 3m x 20mm x 40mm

Bán lẻ 11.000đ/m

0913.749.525 - 09.7171.1868

90cm x 14cm x 1,2cm

19.000đ/thanh

Nhận cắt xẻ theo yêu cầu

1m2 x 1,5cm x 3cm

Bán lẻ 8.000đ/thanh

Phước 09.7171.1868

1m6 x 95mm x 15mm

23.000đ/tấm

2m4 x 30mm x 30mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m4 x 30mm x 60mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m4 x 50mm x 45mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750mm x 80mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750mm x 80mm x 15mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1500mm x 90mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

750mm x 40mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1900mm x 100mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2400mm x 100mm x 50mm( chưa bào láng )

bào láng 4 mặt độ dày còn 48mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

1m05 x 10cm x 1,5cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2400mm x 40mm x 90mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1200mm x 40mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1m x 3cm x 2cm

7.500đ/m

Liên hệ 0913.749.525 - 09.7171.1868

100mm x 90mm x 15mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1,5 phân x 2 phân, 2 phân x 2 phân, 2 phân x 3 phân

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m19 x 30mm x 30mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

20 cm x 10 cm x 1,2 cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

60 cm x 7,5 cm x 1,5 cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1,8 m x 9 cm x 1,5 cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1m x 3cm x 2cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m x 85mm x 14mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

3000mm x 90mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2000mm x 85mm x 25mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2000mm x 80mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2000mm x 40mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1300mm x 85mm x 9mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1000mm x 100mm x 25mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2,19m x 35mm x 65mm

40.000đ/thanh

Hết Hàng

1680mm x 70mm x 15mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

800mm x 140mm x 30mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750mm x 110mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2120mm x 65mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1520mm x 60mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

70m x 70mm x 70mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1950m x 100mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750m x 85mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

500m x 40mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2000m x 140mm x 30mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1600m x 50mm x 30mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

600m x 70mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1680m x 80mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750m x 70mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750m x 60mm x 30mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1650m x 60mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

Giá: 5 triệu/khối + Công

Giá: 5 triệu/khối + Công

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu