Gỗ thông dày 1cm x mặt 14cm + bào láng 4 mặt

KT Hình: Dài 1800mm x 140mm x 10mm

Liên hệ: Phước 09 7171 1868