Gỗ thông mới mặt rộng 13 phân x dày 18li

2m45 x 13cm x 1,8cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067