Gỗ thông mới mặt rộng 13 phân x dày 18li

2m45 x 13cm x 1,8cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước