Gỗ thông tấm mặt rộng 29 phân x dày 45 li + láng 4 mặt

4m8 x 29cm x 4,5cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067