Gỗ thông tấm mặt rộng 29 phân x dày 45 li + láng 4 mặt

4m8 x 29cm x 4,5cm

Giá 532.500đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )