Xem tất cả 95 kết quả

– Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo quy cách yêu cầu.
– Chuyên cung cấp phôi gỗ theo yêu cầu khách hàng. – Liên hệ: Liên hệ: Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067
– Mail: gothongre@gmail.com

Quy cách: Dài 1200mm x Rộng 60mm x  Độ dày 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Quy cách( mm ): Dài 2400 x Rộng 200 x  Độ dày 20mm

Liên hệ

09 7171 1868 Phước

Quy cách:  2m45 x 11cm x 2cm

Liên hệ

09 7171 1868 Phước

Gỗ dài theo yêu cầu x vuông 2,5cm x 2,5cm

Liên hệ

09 7171 1868 Phước

Nhận gia công sản phẩm gỗ thông theo yêu cầu

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài từ 1m - 4m x mặt rộng 77mm x độ dày 45mm

Gỗ thông xẻ theo quy cách

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài từ 1m - 5m x mặt rộng 4cm x độ dày 3cm

Gỗ thông xẻ theo quy cách

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài từ 1m - 5m x mặt rộng 6cm x độ dày 2cm

Gỗ thông xẻ theo quy cách

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ vuông 60mm x 60mm

43.000đ/m( Giá mua theo số lượng nhiều )

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ vuông 40mm x 40mm

22.000₫/m( Giá mua theo số lượng nhiều )

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Dài từ 1m - 4m5 x 3cm x 3cm

12.500đ/m( giá mua số lượng nhiều )

Dài từ 1m - 4m5 x 3cm x 6cm

24.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

Dài từ 1m - 3m96 x 2cm x 4cm

12.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

90cm x 9cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ xẻ dài 1m - 5m15 x 50mm x 50mm

30.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ xẻ dài 1m - 5m x 30mm x 50mm

20.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

09.7171.1868 - 0913.749.525

1300mm x 100mm x 15mm

09.7171.1868  Phước

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 45mm x 45mm 

28.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

09.7171.1868

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 3cm x 10cm 

Liên hệ

09.7171.1868 - 0913.749.525

Gỗ xẻ 6cm x 1cm 

Liên hệ

09.7171.1868

Gỗ xẻ 3m x 100mm x 33mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ dài từ 1m - 5m4m x 3cm x 6cm 

Giá 24.000đ/m ( Giá bán mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 3cm 

37.500đ/thanh( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 2cm x 2cm 

6.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 3cm x 2cm 

9.00đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

1600mm x 90mm x 15mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 9 phân x 1,5 phân

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 30mm x 30mm

12.500đ/m ( Giá bán mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

Gỗ xẻ 2 phân x 4 phân

12.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

2000mm x 100mm x 33mm

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

1m05 x 9cm x 1,5cm

09.7171.1868 Phước

Liên hệ

0913.749.525 - 09.7171.1868

Độ dài từ 1m - 3m x 4,5cm x 4,5cm

28.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

Độ dài từ 1m - 3m x 20mm x 40mm

Bán lẻ 12.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 - 09.7171.1868

90cm x 14cm x 1,2cm

Nhận cắt xẻ theo yêu cầu

1m - 3m x 1,5cm x 3cm

7.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

Phước 09.7171.1868

2m4 x 30mm x 30mm

Phước 09 7171 1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m4 x 30mm x 60mm

Phước 09 7171 1868

0913.749.525 - 0971.71.1868

2m4 x 50mm x 45mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750mm x 80mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750mm x 80mm x 15mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1500mm x 90mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

750mm x 40mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1900mm x 100mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2400mm x 100mm x 50mm( chưa bào láng )

bào láng 4 mặt độ dày còn 48mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

1m05 x 10cm x 1,5cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2400mm x 40mm x 90mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1200mm x 40mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1m x 3cm x 2cm

9.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

Liên hệ 0913.749.525 - 09.7171.1868

100mm x 90mm x 15mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1,5 phân x 2 phân, 2 phân x 2 phân, 2 phân x 3 phân

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m19 x 30mm x 30mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

20 cm x 10 cm x 1,2 cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

60 cm x 7,5 cm x 1,5 cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1,8 m x 9 cm x 1,5 cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1m x 3cm x 2cm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m x 85mm x 14mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

3000mm x 90mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2000mm x 85mm x 25mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2000mm x 80mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2000mm x 40mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1300mm x 85mm x 9mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1000mm x 100mm x 25mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2,19m x 35mm x 65mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

1680mm x 70mm x 15mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

800mm x 140mm x 30mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750mm x 110mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2120mm x 65mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1520mm x 60mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

70m x 70mm x 70mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1950m x 100mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750m x 85mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

500m x 40mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2000m x 140mm x 30mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1600m x 50mm x 30mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

600m x 70mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1680m x 80mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750m x 70mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750m x 60mm x 30mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1650m x 60mm x 35mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu 

 

Liên hệ để báo giá tốt nhất

Cung cấp phôi gỗ thông theo yêu cầu