Gỗ thông trắng 210cm x 4.5cm x 2cm + bào láng 4 mặt

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868