Gỗ thông mới mặt rộng 14 phân x 2 phân + láng 4 mặt

4m9 x 14cm x 2cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067

Danh mục: