Gỗ thông xẻ quy cách dày 10mm x mặt rộng 100mm

Dài 120cm x rộng 10cm x dày 1cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067