Gỗ thông xẻ quy cách 4cm vuông ( mới )

2000mm x 40mm x 40mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu