Gỗ thông xẻ quy cách 4cm vuông ( mới )

2000mm x 40mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước