Gỗ thông đóng kiện xẻ quy cách dày 25mm

1000mm x 100mm x 25mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước