Gỗ thông đóng kiện xẻ quy cách dày 25mm

1000mm x 100mm x 25mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu