Gỗ thông xẻ làm đế lịch

20 cm x 10 cm x 1,2 cm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu