Gỗ thông xẻ làm gù

70m x 70mm x 70mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu