Gỗ thông xẻ theo quy cách 60 x 35

1520mm x 60mm x 35mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu