Gỗ thông xẻ quy cách theo yêu cầu 110 x 35

1750mm x 110mm x 35mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu