Gỗ thông xẻ quy cách dày 25mm ( mới )

2000mm x 85mm x 25mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước