Gỗ thông xẻ quy cách dày 25mm ( mới )

2000mm x 85mm x 25mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu