Gỗ thông làm hàng rào 80cm x 9,5cm x 1,5cm+ sơn màu theo yêu cầu

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu

 Phước 0971 711 868 – Phú 0966 127 067