Tấm gỗ thông mặt rộng 10cm x dày 1cm x dài 120cm + Bào láng 4 mặt

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067