Gỗ thông trắng mặt rộng 20cm x dày 2cm x dài 120cm + Bào láng 4 mặt

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067