Gỗ thông dày 1,2cm x mặt 14cm + bào láng 4 mặt

KT Hình: Dài 1800mm x 140mm x 12mm

Liên hệ: Phước 09 7171 1868