Gỗ thông nhập khẩu Thụy Điển dày 38mm x 200mm

Dài 3m6 x mặt rộng 20cm x dày 3,8cm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng