Hiển thị kết quả duy nhất

Dài 3020mm x mặt rộng 300mm x dày 27mm

Liên hệ: Phước 09 7171 1868

KT Hình: Dài 2400mm x 150mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Liên hệ: Phước 09 7171 1868

KT Hình: Dài 1800mm x 140mm x 10mm

Liên hệ: Phước 09 7171 1868

KT Hình: Dài 1800mm x 140mm x 12mm

Liên hệ: Phước 09 7171 1868

Dài 3m6 x mặt rộng 20cm x dày 3,8cm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868

Dài 6m x mặt rộng 22,5cm x dày 2,5cm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868

Dài 3m96 x mặt rộng 18cm x độ dày 2,8cm

Liên hệ

09 71 711 868 - Phước

Dài 3m68 x mặt rộng 20cm x độ dày 2,7cm

09 7171 1868 Phước

Dài 3m68 x mặt rộng 20cm x độ dày 2,5cm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868

2m45 x 8,3cm x 2,7cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước