Gỗ thông nhập mặt rộng 30cm x dày 2,7cm x dài 3m

Dài 3020mm x mặt rộng 300mm x dày 27mm

Liên hệ: Phước 09 7171 1868