Gỗ thông nhập mặt rộng 30cm x dày 2,7cm x dài 3m

Dài 3020mm x mặt rộng 300mm x dày 27mm

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng