Gỗ thông xẻ 4cm x 8cm + chiều dài theo yêu cầu

KT Hình: Dài 120cm x 4cm x 8cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước – 0966 127 067 Phú