Gỗ thông Chi Lê 28mm x mặt rộng 180mm

Dài 3m96 x mặt rộng 18cm x độ dày 2,8cm

Liên hệ

09 71 711 868 – Phước