Gỗ thông Chi Lê 28mm x mặt rộng 180mm

Dài 3m96 x mặt rộng 18cm x độ dày 2,8cm

170.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )