Gỗ thông Chi Lê 28mm x mặt rộng 180mm

Dài 3m96 x mặt rộng 18cm x độ dày 2,8cm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng