Gỗ thông xẻ theo quy cách 20mm x 100mm

Quy cách:  2m45 x 10cm x 2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước