Gỗ thông xẻ theo quy cách 20mm x 110mm

Quy cách:  2m45 x 11cm x 2cm

Liên hệ

09 7171 1868 Phước