Gỗ thông mặt rộng 20cm x dày 2cm + bào láng 4 mặt

KT Hình: Dài 2400mm x 200mm x 20mm

Liên hệ

09 7171 1868 Phước