Gỗ thông nhập khẩu độ dày 27mm x 83mm

2m45 x 8,3cm x 2,7cm

47.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )