Gỗ thông trắng nhập khẩu Phần Lan mặt rộng 20cm( phân ) x dày 2,3cm( phân )

3m5 x 205mm x 23mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067