Gỗ thông trắng nhập khẩu Phần Lan mặt rộng 20cm( phân ) x dày 2,3cm( phân )

3m5 x 205mm x 23mm

140.500đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )