Gỗ thông xẻ vuông 4,5cm x 4,5cm x dài 2m – 4m

Gỗ xẻ dài từ 1m – 4m x 45mm x 45mm 

28.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

09.7171.1868