Gỗ thông trắng nhập khẩu Phần Lan mặt rộng 10cm x dày 3,3cm

3m3 x 102mm x 33mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067