Gỗ thông trắng nhập khẩu Phần Lan mặt rộng 10cm x dày 3,3cm

3m3 x 102mm x 33mm

94.5000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )