Gỗ thông trắng nhập khẩu Phần Lan mặt rộng 10cm x dày 3,3cm

3m3 x 102mm x 33mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước