Hiển thị kết quả duy nhất

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m4  x 25cm x 6,3cm

723.500đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

Dài 5m4 x mặt rộng 19,5cm x độ dày 4,2cm

3m3 x 102mm x 33mm

94.5000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )

3m2 x 10cm x 1,8cm

Giá 49.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )