Gỗ thông trắng Phần Lan dày 42mm x mặt 195mm x bào láng 4 mặt

Dài 5m4 x mặt rộng 19,5cm x độ dày 4,2cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067