Gỗ thông trắng Phần Lan dày 42mm x mặt 195mm x bào láng 4 mặt

Dài 5m4 x mặt rộng 19,5cm x độ dày 4,2cm