Gỗ thông trắng nhập khẩu dày 38mm x mặt 140mm x bào láng 4 mặt

Dài 4m x mặt rộng 14cm x độ dày 3,8cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước