Gỗ thông trắng mặt rộng 100mm x 19mm

4m8  x 10cm x 1,9cm

77.500đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )