Gỗ thông vuông 5cm x 5cm + bào láng 4 mặt

Gỗ xẻ dài 1m – 5m15 x 50mm x 50mm

30.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067