Gỗ thông vuông 5cm x 5cm + bào láng 4 mặt

Gỗ xẻ dài 1m – 5m15 x 50mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước