Gỗ thông dày 1 phân x mặt rộng 10 phân + bào láng 2 mặt

Dài 2m45 x mặt rộng 10,5cm x độ dày 1cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067