Gỗ thông dày 1 phân x mặt rộng 10 phân + bào láng 2 mặt

Dài 2m45 x mặt rộng 10,5cm x độ dày 1cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước