Gỗ thông dày 1cm x mặt rộng 13cm + bào láng 2 mặt

Dài 2m45 x mặt rộng 130mm x độ dày 10mm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067