Gỗ thông dày 1cm x mặt rộng 13cm + bào láng 2 mặt

Dài 2m45 x mặt rộng 130mm x độ dày 10mm

Liên hệ

09 7171 1868 Phước