Gỗ thông trắng dày 63mm x mặt rộng 250mm

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m4  x 25cm x 6,3cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước