Gỗ thông trắng dày 63mm x mặt rộng 250mm

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m4  x 25cm x 6,3cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067