Gỗ thông trắng dày 27mm x mặt rộng 225mm

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m1  x 22,5cm x 2,7cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước