Gỗ thông trắng dày 75mm x mặt rộng 225mm

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m4  x 22,5cm x 7,5cm

775.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )