Gỗ thông trắng dày 75mm x mặt rộng 225mm

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m4  x 22,5cm x 7,5cm

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng