Gỗ thông trắng dày 75mm x mặt rộng 225mm

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m4  x 22,5cm x 7,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước