Gỗ thông dày 2cm x mặt rộng 14cm x bào láng 3 mặt

2m45  x 14cm x 2cm

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng