Gỗ thông dày 2cm x mặt rộng 14cm x bào láng 3 mặt

2m45  x 14cm x 2cm

62.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )