Gỗ thông dày 2cm x mặt rộng 14cm x bào láng 3 mặt

2m45  x 14cm x 2cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước