Gỗ thông mặt rộng 29cm x dày 2,4cm x bào láng 2 mặt

3m96  x 290mm x 24mm

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng