Gỗ thông vuông 4cm x 4cm + bào láng 4 mặt

Gỗ vuông 40mm x 40mm

22.000₫/m( Giá mua theo số lượng nhiều )

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067