Gỗ thông vuông 6cm x 6cm + bào láng 4 mặt

Gỗ vuông 60mm x 60mm

43.000đ/m( Giá mua theo số lượng nhiều )

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067